مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 96-97 حوزه علمیه امیرالمؤمنین با سخنرانی آیت الله تقوایی