بخشی از بیانات آیت الله تقوایی در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی