جلسه اخلاق آیت الله تقوایی در امام زادگان پنج تن سلام الله علیهم برگزار شد