جلسه سخنرانی به مناسب چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و مراسم الله اکبر گویان در شب 22 بهمن 1397