حضور آیت الله تقوایی در دسته عزاداری شهادت امام صادق علیه السلام – 96/04/29