گزارش تصویری بیانات آیت الله تقوایی حفظه الله در هیئت أین الفاطمیون واقع در دانشگاه شهید رجائی