پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

ببینید وظیفه چیست…

وظایف را هر چند فکر می‌کنید در ظاهر فایده ندارد،انجام بدهید. بدانید که برای شما خوب است. نگاه نکنید به شما چه می‌دهند، ببینید وظیفه تان چیست.