پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

عمل پر فضیلت

محدث نوری میفرماید: من عملی بعد از انجام واجبات و ترک محرمات بالاتر از اقامه عزا برای اهل بیت علیهم السلام ندیدم.