پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

هدف انبیاء

انبیاء برای این آمده اند تا حقایق عقلیه ای که در قلب ما پنهان است را آشکار کنند. وَ یُثیروا لَهُم دَفائِنَ العقول…