پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

💠 ببینید وظیفه چیست…

وظایف را هر چند فکر می‌کنید در ظاهر فایده ندارد،انجام بدهید. بدانید که برای شما خوب است. نگاه نکنید به شما چه می‌دهند، ببینید وظیفه تان چیست.