پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

به زیارت امام رضا(ع) که می‌روید می‌گویید:”اشهد أنّک تشهد مقامی و تسمع کلامی” یعنی دارید با امام رضا(ع) صحبت می‌کنید. “أشهد أنّک” من شهادت میدهم. یعنی من دارم میبینم که شما سخن مرا می شنوید. فرق شهادت با خبر چیست؟ شهادت حسی است. مثلا می‌گویید شاهد بودم که فلان اتفاق افتاد. شاهد بودم یعنی دیدم. به صورت جزئی دیدم. خبر اینطور نیست. خبر را ممکن است شما ندیده باشید. ولی شهادت را حتما خودتان دیدید. حالا وقتی می‌روید محضر امام رضا (ع) میگویید:”اشهد انّک” من شهادت میدهم یعنی دارم میبینم.