پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

زنان ایرانی مومن ترین زنان عالم هستند !