پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

خودمان را اصلاح کنیم

انقطاع یعنی ذره ای از دنیاطلبی، شهوت طلبی، اوهام و خیالات در وجود شما باقی نماند. “والذین جاهدوا فینا لندینهم سبلنا”. “لنهدینهم” لام تاکید است. خدا ما را آورده برای وصل. چرا بگوییم خدایا چرا نمی‌دهی؟ عزیز من خودت را درست کن. “تو خود حجاب خودی از میان برخیز” چرا نمی‌دهی یعنی چه! مثل خورشید دارد می‌تابد.