پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

اخلاق خوش

علت اینکه خوش اخلاقی حقیقت عمل ما را می‌سازد چیست؟ چون بد اخلاقی عمل را از بین می‌برد! میفرماید:”لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی” اعمالتان را با منت گذاشتن و اذیت کزدن و بداخلاقی نابود نکنید. اعمال انسان با بد اخلاقی نابود می‌شود. انسان می‌بیند دیگر هیچ چیز برایش باقی نمانده.