پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

قنوط از رحمت خدا

آیه شریفه می فرماید: “لا تقنطوا من رحمه الله”. “لا تقنطوا” دستور است. قنوط از رحمت خدا گناه کبیره است. حتی درباره قاتل حضرت اباالفضل(ع) فرمود یأسی که دارد بدتر از جنایتی است که کرده است. ببینید چقدر سخت است. “الثقه بالله” باید ثقه(اطمینان) و اعتماد مان را به خدا درست کنیم.