پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

امام حسین(ع) زمان مند نیست

راه ما چه راهی است؟ جهت حرکت ما چه جهتی است؟ خدا به ما لطف کرده و راهمان را نشان داده، امام حسین(ع) ما را هدایت کرده. امام_حسین(ع) زنده است. امام حسین(ع) زمان مند و مکام مند نیست. “اشهد أنک لم تهلک” شهادت میدهم که شما هلاک نشدی. “و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا عند ربهم یرزقون” تمام عالم همانطور که مکشوف و مشاهده خداست، مشاهد امام حسین(ع) هم هست.