پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

چطور به شناخت نفس برسیم

با سلام و تشکر
فرمودید باید دنبال شناخت نفس بود چطور به شناخت نفسی برسیم که من عرف نفسه فقد عرف ربه برسیم.  با تشکر بیشتر راهنمایی بفرمایید منبعی راهی؟
جواب:
درس‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ی حقیر را گوش دهید، کم‌کم می‌رسید. ضمناً کتاب معراج‌السعاده، لب‌اللباب، مبانی نظری و عملی سیر و سلوک مرحوم محمدشجاعی را مطالعه کنید.
در پناه حق و موفق باشید.