پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

استفاده از طالع ابجد برای ازدواج

سلام
از شما یک سوال داشتم
بزرگانی چون ملا احمد نراقی ،شیخ بهایی و میرفندرسکی در مورد ازدواج به طالع ابجد اشاره کرده اند  که از تقسیم حاصل جمع ابجد نام پسر و نام مادر پسر و نام دختر و نام مادر دختر بر عدد پنچ ، آینده ازدواج و یا کیفیت زندگی دختر و پسر رو پیش بینی میشود.
حالا سوال ام اینکه چقدر میشه به این طالع اعتنا کرد و در تصمیم گیری در ازدواج مورد لحاظ قرار داد.
یک نکته اینکه که من طبق محاسبه این طالع بینی اسامی زن و شوهر های اطرافیانم رو محاسبه کردم و نتیجه طالع با وضعیت حال زندگی آنها منطبق بود.
جواب:
به نظر حقیر برای ازدواج به هیچ وجه از این مسئله استفاده نکنید بلکه بر خداوند متعال تکیه کنید و دستورالعمل 24 ماده‌ای حقیر را انجام دهید و راه خداوند متعال را بروید و با عقل و درایت همسر خود را با تجربه و تحقیق پیدا کنید که خداوند متعال به انسان عقل و بصیرت و علم داده است و روز قیامت از آنها سؤال می‌شود.

در پناه حق و موفق باشید