پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

اموات به دنبال فاتحه می دوند

سلام ببخشید اینکه می فرمایند اگر به قبرستان رفتیم و خواستیم سر قبری فاتحه بخوانیم حتما باید کامل بخوانیم وعبور کنیم وگرنه اموات به دنبال اون فاتحه می دوند واین باعث پادرد ما می شود صحت دارد؟
جواب:
بسمه تعالی
خیر ولی شما همیشه اعمالتان را خوب انجام دهید.