پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

اگر بخت یک دختر را طلسم کرده باشند، چه کار کنیم؟

سلام حاج آقا
اگر بخت یک دختر را طلسم کرده باشند، چه کار کنیم؟
لطفاً راهنماییمان کن.
جواب:
دستورالعمل حقیر را انجام دهید.