پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

شرح جامعه کبیره

سلام
از آیت الله تقوایی لطفا بپرسید که شرح جامعه کبیره به حقیر معرفی فرمایند.
جواب:
ادب فناء مقربان حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی