پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

متن لا تکرار فی التجلی

در تجلی خدا تکرار وجود ندارد و عالم تمامی ندارد. در فلسفه این بحث وجود دارد که آیا اکوار و ادوار داریم یا نداریم؟ اکوار و ادوار یعنی عوالم وجودی مثل عالم ملک تکرار شود، همه به طرف قیامت بروند و دوباره دنیا از نو تکرار شود. علامه طباطبایی قائل به این نیست، ولی ملاصدرای شیرازی؛ امام رحمت الله علیه و محی الدین عربی قائل به این هستند که اکوار و ادوار داریم. روایت هم حرف دسته دوم را تایید می‌کند که اکوار و ادوار داریم. در روایت مبارکه پرسیدند قبل از حضرت آدم چه کسی بوده؟ حضرت فرمود یک عالم دیگر و یک آدم دیگر. دوباره پرسید قبل از آن آدم چه کسی بوده؟ حضرت فرمود اگر هزار بار هم بپرسی باز می‌گویم یک عالم دیگر و یک آدم دیگر. یعنی عالم می‌چرخد و عالم جدیدی می‌آید و هیچ چیزی تکرار نمی‌شود، هر چه هست نو می‌باشد. قرآن می‌فرماید « اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل کل فی لبس من خلق جدید» هر لحظه عالم نو می‌شود. همین نور را فکر می‌کنیم ثابت است، در حالی که هر لحظه نور جدیدی می‌آید. عالم هم به همین صورت است، از طرف خدا خورشید حقیقت؛ انوار جدیدی می‌تاباند، بنابراین این عالم تکرار می‌شود یعنی مدام عالم جدیدی می‌آید ولی از بین نمی‌رود، حقیقت دنیا تمامی ندارد. علم هم به همین صورت است، علم هم نهایت ندارد.