پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

منشا این دستورالعمل هایی که در رابطه با ذکر یونسیه میفرمایند چیست

سلام علیکم
سوالی در مورد منشا ذکر یونسیه که بسیار مورد توجه عرفاست داشتم
دقیقا این ذکر، با این کیفیت، در سجده، با تعدادی که اساتید میفرمایند بر اساس چه مبنایی است؟
منشا این دستورالعمل های که در رابطه با ذکر یونسیه میفرمایند چیست؟
جواب:
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بسمه تعالی
آیات قرآن کریم و روایات منشأ آن است و بسیار مستحکم است و عدد و کیفیت آن هم بر اساس آیات و روایات است.
در پناه حق و موفق باشید.