پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

مگرامام نفسش معیوب است وقلبش محجوب…

سلام
چرادردعای صباح ، امام علی علیه السلام درسجده آخرمیفرمایند الهی قلبی محجوب ونفسی معیوب؟

مگرامام نفسش معیوب است وقلبش محجوب؟؟
جواب:
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عیب و حجاب اهل‌بیتD گناهان مردم و شیعیان است که عالم دامن و ذیل وجود وجه‌الله است و لذا گناهان عالمیان را از خود می‌بیند و برای گناهان ما گریه و توبه می‌کند و از اعمال خوب ما خوشحال می‌شود و خداوند متعال را شکر می‌کند.