پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

کنترل نفس

میشه بگین چگونه میشه نفس انسان راکنترل کرد؟
جواب:
دستورالعمل 24 ماده‌ای
در پناه حق و موفق باشید.