پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

یکی ازبستگان نزدیک به مریضی بیماری منییر (Meniere)مبتلاشده…

سلام علیکم
حاج آقایکی ازبستگان نزدیک به مریضی بیماری منییر (Meniere)مبتلاشده ودرمانی هم براش نیست وخیلی اذیت میشه،خواستم بپرسم دعایادستورالعملی هست که انجام بدن تابهبودی حاصل بشه؟
جواب:
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
دستورالعمل 24 ماده‌ای را انجام دهد. علاوه بر آن هزار حمد هم بخواند.
در پناه حق و موفق باشید.