پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

مقام سید الکریم (علیه السلام)

در مورد حضرت عبدالعظیم(ع) فرموده اند: “انت ولینا حقا” ایشان در زمان چهار معصوم(ع) بوده و سه امام(ع) را درک کرده اند. و این خیلی قدر میخواهد. ما اگر یک امام را ملاقات کنیم، هفت پادشاه را خواب میبینیم. انسان با دیدن امام معصوم(ع) قوی می شود. و حضرت عبدالعظیم (ع) محضر امام رضا، امام جواد و امام هادی (علیهم السلام) را درک کرده است. این نشان دهنده مقام ایشان است.