پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

امام محمد باقر علیه السلام

امام محمد باقر امام باقر علیه السلام چه قدرت و عظمتی دارند ! ابو بصیر کور بود و به عنایت امام بینا شد ولی چون آقا به او گفتند که با بینایی، برخی مقامات ولایت ما را از دست می‌دهی، دوباره به میل خود کوری را برگزید اما طوری که در‌ مجالس، افراد بینا امام را نمی‌شناختند ولی او به لطف آقا، با چشم دل می‌دید و تشخیص می‌داد..