پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

عبودیت

بندگی خیلی خوب است. بزرگواری می‌گفت عبودیت و بندگی داشته باشید، بعد هر کاری دلتان خواست انجام دهید. عبودیت یعنی همه‌چیز. کسی که عبد شد دیگر نمی‌تواند کار خلاف فرمان خدا انجام دهد.