پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

عملی بالاتر از یک سال عبادت

در روایت دارد اگر کنار خانواده بنشینید ‌و با آن‌ها صحبت کنید، مثل این است که در مسجدالحرام نشستید و دارید عبادت می‌کنید. حتی در روایت دیگری دارد که بالاتر از یک سال عبادت در مسجدالحرام است. نشستن کنار زن و بچه خودش ذکر است. به این نیت بنشیند. وضو داشته باشد. انسان با تفکر، تدبر و با عشق به خدا با پدر و مادرش سخن بگوید؛ همچنین با همسر و فرزندانش. چقدر زیبا می‌شود.