پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

حمد عاشقانه

حمد عاشقانه یعنی چه؟ یعنی این حمد نه به‌خاطر نعمت‌های خداوند است و نه به‌خاطر ثواب و عذاب است؛ بلکه این حمد فقط به‌ خاطر عشق به خداوند متعال است. مثل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. چهل سال به عشق خدا هر روز غسل شهادت می‌کرد و به میدان می‌رفت.