پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

نماهنگ تا‌ واجب هست ، نافله مستحب نیست