پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

چگونه انسان از شرایط فعلی و جایگاه خودش مطلع شود؟

چگونه انسان از شرایط فعلی و جایگاه خودش مطلع شود؟

پاسخ:
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمت الله

معمولا ما در مقام نفس هستیم؛ اگر چه حالاتی برای ما رخ می‌دهد که در عالم ارواح و یا اسماء و صفات هم ممکن است کسی وارد شود. هنگام خواب آیه سوم آیت‌الکرسی را 66 مرتبه با «بسم الله الرحمن الرحیم» و اگر نشد بدون آن بخوانید، در خواب خصوصیات خود را خواهید دید و در صورتی که شک داشتید از علما و عرفا سوال کنید.