پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

اثر آیت الکرسی

سه گروه هستند که خداوند مستقیما جانشان را می گیرد. دیگر عزرائیل نمی آیند. یکی از آن سه دسته، کسانی هستند که بعد از هر نماز واجب آیت الکرسی می خوانند. این افراد مظهر حیات اطلاقی خدا می شوند.