پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

ارزش صلوات


صلوات اقیانوسی است که انسان در آن غسل می‌کند و گناهانش پاک می‌شود. چون در واقع رحمت اطلاقی خداوند است. برای همین می‌فرماید کسی که صلوات بفرستد ذره‌ای از گناهانش باقی نمی‌ماند. در روایت می‌فرماید: هر وقت دستتان از همه‌جا کوتاه شد، صلوات بفرستید؛ هر وقت کار برایتان خیلی سخت شد و دیگر هیچ چاره‌ای نداشتید صلوات بفرستید. حیف که ما قدر آن را نمی‌دانیم.