پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

ارزش نماز جماعت

همیشه سعی کنید نماز را به جماعت بخوانید. ما در قرآن اینکه خواندنِ نماز به تنهایی سفارش شده باشد نداریم. همه‌جا می‌گوید «أقیموا»؛ اقامۀ نماز. اقامۀ نماز یعنی نمازجماعت. آن‌قدر به نمازجماعت سفارش شده که انسان به نظرش می‌رسد کأنه واجب است. لذا نمازجماعت را ترک نکنید. هر نماز جماعتی چهل سال عبادت است. ما یک نماز را اگر خودمان بخوانیم می‌شود پنج دقیقه عبادت؛ ولی اگر به جماعت بخوانیم می‌شود چهل سال عبادت.