پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

اموات به دنبال فاتحه می‌دوند؟

سلام علیکم

اینکه می‌فرمایند اگر به قبرستان رفتیم و خواستیم سر قبری فاتحه بخوانیم باید کامل بخوانیم و الّا اموات به دنبال آن فاتحه می‌دوند و این باعث پا درد ما می‌شود؛ آیا صحت دارد؟

پاسخ:
بسمه تعالی

سلام علیکم
خیر. ولی شما همیشه اعمالتان را خوب انجام دهید.