پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

متن انواع ایمان

ما دو نوع ایمان داریم. ایمان مستقر و ایمان مستودع. ایمان مستودع عاریه است. از انسان می‌گیرند. ولی ایمان مستقر در وجود تثبیت می‌شود. باید حواسمان را جمع کنیم. إن‌شاءالله ما ایمان مستقر داشته باشیم. چون حتی منافق‌ها هم بعضی مواقع ایمان می‌آورند. ممکن است دلشان متمایل به حق ‌شود، ولی خرابش می‌کنند. چون ایمانشان ایمان مستودع است؛ مستقر نیست. پس باید حواسمان را جمع کنیم.