پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

اهمیت ادعیه ماه رجب

اهمیت ادعیه ماه رجب
🔹رجب اسم یک نهر شیر در بهشت است. پیغمبر می فرماید: کسی که در این ماه روزه بگیرد خدا از این نهر نصیبش می کند.
🔹اسم این ماه «رجب الاصب است» چون رحمت خدا در این ماه بر مخلوقات ریخته و نازل می شود. «اصب» به باران هایی می گویند که بسیار شدید است و یک دفعه سیل به راه می اندازند.
🔹در ماه رجب روزه و استغفار را از دست ندهید. هر حاجتی دارید اگر استغفار کنید حاجتتان برآورده می شود. حاجاتتان را با استغفار بگیرید.
🔹ماه رجب ماه الوهيت و ماه ولايت است. ماه رجب ماه مناجات است. خیلی دعاهای عجیب و معجزه آسایی دارد. حتما هر روز در این ماه دعاهایش را بخوانید، دعاها را مطالعه کنید و در آنها تدبر کنید. در این ماه رجب تا می توانید با خدا نجوا کنید.
🔹سوره این ماه سوره توحید، ماهش ماه خدا و مظهرش امیرالمومنین است.
لذا در این ماه هم میلاد امیرالمومنین، هم شب مبعث قرار گرفته که بالاترین شب هاست.