پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

باید با تمام وجود حرکت کنیم

ما از یک هزارم نیروی خود هم استفاده نمی‌کنیم. ایستادن معنا ندارد، باید رفت.