پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

حجاب کجای قرآن آمده ؟


طرف بدحجاب یا بی‌حجاب است، می‌گوید حجاب را آخوندها از خودشان درآوردند! اگر بدحجاب هستی حداقل دینت را از دست نده. حجاب جزء ضروریات دین است. می‌گوید:حجاب کجای قرآن آمده؟ در سورۀ نور آیۀ 30 و سورۀ احزاب آیۀ 59 به صراحت در مورد حجاب صحبت شده است.