پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

حرز ها


قبل از بیرون رفتن خودتان را حرز کنید. خیلی چیزها حرز است. مثلاً خواندن ۱۰ مرتبه سورۀ قل‌ هوالله حرز است؛ خداوند تا فردا صبح حفظتان می‌کند. گفتنِ «بسم الله الرحمن الرحیم» حرز است. اگر کسی ۶ آیۀ اول سورۀ حدید و ۴ آیۀ آخر سورۀ حشر را بخواند خداوند ۷ هزار فرشته را مأمور می‌کند تا صبح حفظش می‌کنند. اگر صبح بخواند تا شب حفظش می‌کنند. کسی که سورۀ یاسین را بخواند خداوند هزار فرشته را مأمور می‌کند تا صبح، اگر صبح بخواند تا شب حفظش می‌کنند.