پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

حضرت معصومه (سلام الله علیها)، انسان کامل

این وصف برای حضرت معصومه (سلام الله علیها) شاید از تمام اوصاف ایشان مهم تر باشد که اگر کسی حضرت معصومه (سلام الله علیها) را زیارت کند مانند این است که امام رضا (علیه السلام) را زیارت کرده است. یعنی حضرت معصومه (سلام الله علیها) انسان کامل است و زیارت ایشان «کمَن زار الله فی عرشه» مثل زیارت خدا (تبارک و تعالی) است.