پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

حلاوت نماز


نماز آثار بسیاری دارد. پیامبر اکرم می‌فرمایند: «وَ قُرَةُ عَینیَ الصَّلاة»؛ نماز نورچشم من است. ما از نماز محروم هستیم. یعنی هنوز حلاوت و شیرینی نماز را درک نکرده‌ایم. دعا کنیم که خداوند حلاوت نماز خواندن را به ما بدهد.