پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

حلقه وصل

 

یک حلقه‌هایی هستند که ما باید با تمام قدرت خودمان را به آنها وصل کنیم. و از همه این حلقه ها مهمتر حلقه وصل به توحید است. تمام کارها باید با “بسم الله الرحمن الرحیم” شروع شود این حلقه وصل است. نَفَس مومن باید الله باشد یعنی همیشه به یاد او باشد. حلقه وصل باید با دنیایی ترین چیز و شیرین ترین لقمه دنیا نیز همراه باشد.