پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

راه رسیدن به حجت

سلام علیکم وقت بخیر
اگر برای شخصی حجت الهی در مورد قضا و تقدیر الهی روشن شده باشد اما آن حجت با شرایط فعلی از نظر عقلی بسیار بعید باشد باید به کدام یک اعتنا و اطمینان کرد؟ حجت و یا عقل؟

پاسخ:
بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمت الله
بهتر است مشورت کنید و تفکر کنید و به یقین برسید و به کاری که یقین دارید عمل کنید؛ مؤمن هیچ‌گاه روی شک عمل نمی‌کند.
در پناه حق و موفق باشید.