پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

راه شکستن تکبر

سجده برای این است که انسان بینی نفس را به خاک بمالد. خصوصیت نفس، تکبر است. خصوصیت روح، تواضع است. صفت روح یعنی تواضع در مقابل خداوند. صفت نفس تکبر در مقابل همه‌چیز است؛ در مقابل ِخداوند، اهل‌بیت، پدر و مادر، استاد، شاگرد. نماز یعنی شکستن این تکبر. خداوند متعال می‌خواهد با نماز، شدت، هیبت و صولت نفس را درهم بشکند.