پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

روزه و زخم معده


باید به نَفْس سختی داد. حالا نه این‌‌که افراط و تفریط کنید و مریض شوید. گرچه حقیر فکر می‌کنم مریضی‌های ما از مخالفت با نَفْس نیست بلکه مریضی‌های ما از موافقت با نَفْس است. بعضی‌ها می‌گویند من روزه گرفتم، زخم معده گرفتم! این حرف اشتباه است. چرا؟ چون روزه زخم معده نمی‌آورد. چیزهای دیگری که می‌خوردی باعث زخم معده شده‌. شاید پرخوری در افطار و سحر یا در شب باعث این شده. کار برای خدا مریضی ندارد. در روایت دارد «صوموا تَصِحّوا»؛ اگر می‌خواهید سالم باشید روزه بگیرید.