پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

سست تر از خانه عنکبوت

زمانی اسرائیل را به پنجمین قدرت اتمی جهان می شناختند. اما سیدحسن نصرالله اسرائیل را خوب شناخته بود که فرمودند: اسرائیل از خانه عنکبوت سست تر است، اسرائیل و آمریکا دیگر ابر قدرت نیستند، از درون پوسیده اند.