پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

سلاح مؤمن

در روایت دارد ذکر سلاح مؤمن است.
مؤمن یک اسلحه‌هایی دارد؛ یکی از آن‌ها گریه است؛ یکی از آن‌ها ذکر است. ذکر شمشیر مؤمن است. تا دیدید خطورات بد آمد یک بار آیة الکرسی بخوانید و یک بار بگویید «بسِمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم لا حَولَ وَ لا قُوَةَ إلا بِاللّه». با این کار ریشۀ خطورات بد و اوهام و خیالات کنده می‌شود.